فهرست بستن

مشاعره

مُشاعره به معنی مسابقه‌ی شعرخوانی از بر و نبرد کردن در شعر است. این مسابقه می‌تواند بر اساس شعرهای سروده‌ی خودِ فرد (به‌ویژه سروده‌های فی‌البداهه) باشد یا بر اساس شعر شاعران دیگر. مشاعره، گاه بدین‌صورت است که هر یک از افراد بیت شعری از بر می‌خواند و نفر بعدی باید شعر خویش را با آخرین حرف آن بیت آغاز کند.

حرفی که می‌خواهید بیت مشاعره را با آن آغاز کنید، انتخاب کنید: