محور زبان و ادبیات فارسی

خلاصه‌ی شیوه‌نامه‌ی مسابقات زبان و ادبیات فارسی (احساس واژه‌ها)

عنوان مسابقه«زبان و ادبیات فارسی»، «احساس واژه‌ها»، «تصویرخوانی (تصویرنویسی)»، «نگارش و خوانش» و «توصیف و نگارش»
شرح مختصرکلیه‌ی دانش آموزان پایه‌ها‌ی هفتم، هشتم و نهم، با خلاقیت و نوآوری و تقویت مهارت دیدن در تصویرخوانی (تصویرنویسی)، نگارش و خوانش، برای تصویری که در هر مرحله به ایشان ارائه خواهد شد، در این مسابقه شرکت می‌کنند.
اهداف برگزاری– ایجاد انگیزه به منظور رقابت سالم و تشویق دانش‌آموزان به فعالیت‌های علمی – ادبی؛
– اهمیت دادن به روش‌های نوین، علمی و روشمند در فرآیند نوشتن و تولید متن؛
– تقویت قوه‌ی تخیل، توصیف و تفکر خلاق دانش‌آموزان؛
– ایجاد زمینه برای آزاد‌سازی عواطف؛
– دیگرگونه اندیشیدن و دیگرگونه دیدن و دیگرگونه زیستن که حاصل افزایش تجربه‌ی خواندن است؛
– تقویت مهارت‌های زبانی و فرازبانی در ادبیات؛
– تقویت مهارت نگارشی، انشا و نوشتن خلاق.
مراحل اجرا و سهمیه‌های تعیین‌شده ۱. مرحله‌ی آموزشگاهی: دراین مرحله دانش‌آموزان پایه هفتم و هشتم و نهم درباره‌ی تصویری که دبیر محترم ادبیات به آنان ارائه می‌کند با توجه به ملاک‌های ارزیابی، تصویرخوانی و تصویرنویسی می‌کنند سپس به نوشتن متن می‌پردازند و درگام سوم خوانش آن را اجرا می‌کنند. سپس دبیران محترم ادبیات بر اساس جدول ارزیابی، آثار دانش‌آموزان شرکت‌کننده را داوری می‌کنند و بهترین آثار (یک اثردر هر پایه) را به پیوست نمون‌برگ‌های ارزیابی تکمیل شده، به کارشناسی آموزش دوره‌ی اول متوسطه تحویل می نمایند.
۲. مرحله‌ی دوم (منطقه): در این مرحله دانش‌آموزان منتخب از هر آموزشگاه به صورت حضوری و هماهنگ در سطح منطقه/شهرستان، درباره‌ی تصویری که به آنان ارائه خواهد شد؛ به ترتیب تصویرخوانی، تصویرنویسی و نگارش را انجام می‌دهند و در مرحله‌ی بعد خوانش آن را اجرا می‌کنند.
۳. مرحله‌ی استانی: این مرحله همزمان با سایر مسابقات جشنواره‌ی نوجوان خوارزمی به صورت حضوری (تصویرخوانی و تصویرنویسی، نگارش وخوانش) برگزار خواهد شد. و برترین‌های استانی تقدیر خواهند شد.
۴. مرحله‌ی کشوری: دراین مرحله دانش‌آموزان منتخب از هر استان (فقط ۱ نفر دختر یا پسر بدون در نظر گرفتن پایه‌ی تحصیلی) به صورت حضوری، درباره‌ی تصویری که به آنان ارائه خواهد شد؛ تصویرخوانی می‌کنند سپس متن تولید می‌کنند و در مرحله‌ی سوم خوانش آن را اجرا می‌کنند. و همزمان با سایر مسابقات جشنواره‌ی نوجوان خوارزمی برترین‌های کشوری در جشنواره‌ی پایانی تقدیر خواهند شد.
ملاک‌های ارزیابیکلیه‌ی مراحل برگزاری (آموزشگاه، منطقه، استان و کشور) مطابق نمون برگ‌های داروی – از پیش تعیین‌شده – ارزیابی می‌شوند.
مسئولیت ارزیابی۱) مرحله‌ی آموزشگاه: داوری توسط دبیران مجرب ادبیات که منتخب مدیران باشند، انجام می‌شود.
۲) مرحله‌ی منطقه: داوری توسط کمیته‌ی داوران از دبیران خلاق و مجرب ادبیات انجام می‌شود.
۳) مرحله‌ی استانی: ارزیابی توسط کمیته‌ی داوران استانی انجام می‌شود.
۴) مرحله‌ی کشوری: در مرحله‌ی کشوری توسط هیئت داوران وزارت متبوع.