تیراژه

طراحی و خدمات سایت و سامانه‌های هوشمند

سامانه ثبت‌نام دانش‌آموزان

شامل: فرایند کامل ثبت‌نام دانش‌آموزان، کاملاً غیرحضوری، دارای بیش از 10 عنوان گزارش (بررسی هوشمند مدارک، پرونده اجرایی و اداری، پرونده پرورشی و فرهنگی، گزارش اطلاعات پایه، پرونده تربیتی و خانوادگی، گزارش سرویس مدرسه، پرونده آموزشی و انضباطی، پرونده، سلامت و بهداشت)

تعرفه راه‌اندازی و اجرا

0
میلیون تومان

سامانه جامع دانش‌آموزی

شامل: برنامه آزمون‌ها، برنامه هفتگی، حضور و غیاب، گزارش تدریس، موارد مثبت، اعتراض به نمرات، آیین‌نامه انضباطی، فعالیت پرورشی و ...

تعرفه راه‌اندازی و اجرا

0
میلیون تومان

سامانه کاربرگ دبیر

شامل: حضور و غیاب، ثبت امتحان، ثبت گزارش تدریس، ثبت موارد مثبت، ثبت موارد منفی و ...

تعرفه راه‌اندازی و اجرا

0
میلیون تومان

سامانه اعتراض نمرات

شامل: اعتراض درس به درس، گزارش دبیر، گزارش معاونت اجرایی و ...

تعرفه راه‌اندازی و اجرا

0
میلیون تومان

سامانه پرداخت آنلاین

اتصال سامانه به درگاه پرداخت از طریق شاپرک، پرداخت از طریق تمامی کارت‌های عضو شبکۀ شتاب قابل

تعرفه راه‌اندازی و اجرا

0
میلیون تومان

سامانه امانت کتاب

شامل: ثبت ورودی و خروجی کتاب، تمدید و رزرو کتاب و ...

تعرفه راه‌اندازی و اجرا

0
میلیون تومان

وبلاگ

شامل: امکان ایجاد و ارسال نوشته بر روی سایت، دسته بندی مطالب و ...

تعرفه راه‌اندازی و اجرا

0
میلیون تومان

اتوماسیون اداری

شامل: کلیه قابلیت‌های نظام‌های اداری هوشمند، گردش نامه، ارجاع نامه، پیگیری نامه و ...

تعرفه راه‌اندازی و اجرا

0
میلیون تومان

سامانه مشاوره دانش‌آموزی

شامل: ثبت گزارش مشاوره، بازخورد به اولیا، دعوت از اولیا، گزارش روزانه و ...

تعرفه راه‌اندازی و اجرا

0
میلیون تومان

تیراژه

طراحی و خدمات سایت و سامانه‌های هوشمند

طراحی و خدمات سایت و سامانه‌های هوشمند

با ❤ در مسیر موفقیت شما

© تمامی حقوق این وبسایت برای
مجموعه اهتمام ادبی محفوظ است.