جزوه آموزش عروض «گوهران»

معرفی و توضیحات جزوه:

* در هر بخش ابتدا غزل به‌صورت کامل همراه با توضیح برخی موارد مهم آن آورده شده و پس از آن تقطیع کامل مطلع غزل همراه با ویژگی‌های زیر ذکر شده است:

بررسی هر دو مصرع به‌طور جداگانه

نوشتن خط عروضی

تقطیع هجایی

نوشتن علامت هجایی

نشان ‌دادن اختیارات شاعری به‌صورت هجایی

شماره‌گذاری هجاها (جهت سهولت یادگیری)

نوشتن تقطیع ارکان

نوشتن نام وزن

نوشتن نام بحر

تبیین و توضیح اختیارات شاعری

ذکر مطلع غزلیاتی دیگر از حافظ بر وزن مذکور

* قواعد به کار رفته در این جزوه مبتنی بر نظریات دکتر وحیدیان‌کامیار و در برخی موارد دکتر شمیسا است.

* در قسمت «مطلع غزلیاتی دیگر از حافظ بر این وزن» مثال‌هایی که آورده شده در برخی موارد و در بعضی ارکان (به‌ویژه رکن اول یا آخر، در کوتاهی یا بلندی هجاها) همراه تسامح بوده است.

* به‌جهت این‌که این جزوه برای یادگیرندگان مبتدی عروض طراحی شده، مطالب در ساده‌ترین شکل ممکن گفته شده است، بدین‌روی اهل فضل و دانش این ساده‌‌سازی‌ها را مغایر با معاییر علمی و ادبی این علم تلقی ننمایند، نیز امید که مقبول و مطلوب طالبان عروض قرار گیرد. إن‌شاءالله

خرید نسخه PDF

عروض را آسان بیاموزید (جزوه آموزش عروض دُروج)

عروض را آسان بیاموزید

تشخیص بسیار آسان وزن شعرها


با استفاده از این جزوه می توانید به راحتی و بدون نیاز به مطالعه کتاب های گوناگون پرکاربردترین اوزان شعر پارسی را یک جا داشته باشید و از آن استفاده کنید.

 
ویژگی های این جزوه:
– بیان مختصر تاریخچه ی عروض
– تفکیک اوزان با توجه به بحر
– آوردن نمونه ی شعر از هر وزن
– توضیح و معنی تمامی زحافات موجود در هر وزن
– توضیح کامل اختیارات شاعری
– ارائه ی صورت عروضی هر بحر و معنی آن
– دسته بندی ارکان عروضی به تفکیک هجاها
– (مهم ترین ویژگی) ارائه ی یک جدول که به راحتی می توانید نام و بحر اوزان را به خاطر بسپارید

 

همگی در جزوه آموزش عروض دُروج