درباره ما

«اهتمام ادبی» کوششی در جهت بازشناساندن ادبیات فارسی و نیز تاریخ و فرهنگ ایرانی، با استفاده از شیوه‌هایی نوین و کارآمد با هدف کیفیت‌بخشی به آموزش است. هم‌چنین «اهتمام ادبی» می‌کوشد تا محیطی آموزشی را با استفاده از ابزارهایی چون نرم‌افزار، آزمون، کتاب و همانند آنان را جهت استفاده‌ی کاربران در راستای ارتقای علم و آگاهی آنان قرار دهد. جامعه‌ی هدف ما را غالباً دانش‌آموزان و دانشجویان تشکیل می‌دهند.

شروع به کار ما از فروردین‌ماه ۱۳۹۱ بود که پس از کسب تجربیات لازم و نیازسنجی دقیق و کارشناسانه از اهداف و نیز مطالب مورد نیاز جامعه‌ی هدف خود، در اسفندماه ۱۳۹۶ کار خود را در قالب وب‌سایت با امکانات و ویژگی‌های تازه شروعی دوباره بخشیدیم و پس از آن نیز با قدرت و با تکیه بر موازین علمی کار آموزشی خود را مشتاقانه پیگیری خواهیم کرد.