شکوه سخن

 

 

نام کتاب: شکوه سخن

مؤلف: سیدمرتضی سجادی نژاد

انتشار: ۱۳۹۴، قم

تعداد صفحات: ۳۱۱

 

 

در پیش‌گفتار می‌خوانیم:

زبان و ادبیات جلوه‌گاه اندیشه، آرمان، فرهنگ، تجارب و روحیات یک جامعه است. انسان‌ها در گذر زمان از زبان برای انتقال پیام‌ها، عواطف و اندیشه‌های خویش بهره جسته‌اند و از ادبیات که زبان برتر است به عنوان ابزاری در انتقال بهتر، بایسته‌تر و مؤثرتر اندیشه‌ی خود استفاده کرده‌اند. ادبیات، در تلطیف احساسات، پرورش ذوق و ماندگار کردن ارزش‌ها و اندیشه‌ها سهمی بزرگ و عمده بر دوش داشته است. به همین دلیل هر اندیشه‌ای که در قالب مناسب خویش ریخته شود پایا و مانا خواهد بود.

زبان و ادب فارسی، زبان دوم عالم اسلام و زبان اول عالم تشیع، عامل وحدت ملی و پل انتقال مواریث ارجمند فرهنگی از نسل‌های گذشته به امروز و از امروز به آینده است. به همین دلیل مضامین پرشور عرفانی، حکمی، فلسفی، اخلاقی و هنری در زبان و ادب فارسی، چشم‌گیر و چشم‌نواز است.

با دلایلی که مطرح شد بر آن شدم مجموعه‌ای گرد آورم تا آن‌چه که ادبیات فارسی بر آن استوار است را در یک کالبد ادبی به نمایش بگذارم؛ آن‌چه که حاصل این تکاپو شد در ادامه، نمایان است. بیان چند نکته ضروری می‌نمود که به آن‌ها اشاره می‌کنم؛

این مجموعه، توضیح کامل و گسترده‌ای از ادبیات فارسی نیست لیکن تا حد کفایت و حوصله‌ی خواننده به هر موضوعی پرداخته شده است. قصد ما در این مجال، ارائه‌ی سخنان نو و تازه (به هر معنی) نیست بلکه می‌کوشیم مباحث کلی و چارچوب ادبیات را نمایان کنیم و در هر مبحث، رویه‌ای متعادل را پی بگیریم و فقط از بیان مسایل تخصصی و مورد اختلاف ادبا و قدما سخنی به میان نیامده است که در مجالی که هر کدام از مباحث در مجلد جداگانه‌ای خواهد بود به آن‌ها خواهیم پرداخت.

 

خرید نسخه PDF

 

 

دیدگاهتان را بنویسید