جزوه آموزش عروض «گوهران»

معرفی و توضیحات جزوه:

* در هر بخش ابتدا غزل به‌صورت کامل همراه با توضیح برخی موارد مهم آن آورده شده و پس از آن تقطیع کامل مطلع غزل همراه با ویژگی‌های زیر ذکر شده است:

بررسی هر دو مصرع به‌طور جداگانه

نوشتن خط عروضی

تقطیع هجایی

نوشتن علامت هجایی

نشان ‌دادن اختیارات شاعری به‌صورت هجایی

شماره‌گذاری هجاها (جهت سهولت یادگیری)

نوشتن تقطیع ارکان

نوشتن نام وزن

نوشتن نام بحر

تبیین و توضیح اختیارات شاعری

ذکر مطلع غزلیاتی دیگر از حافظ بر وزن مذکور

* قواعد به کار رفته در این جزوه مبتنی بر نظریات دکتر وحیدیان‌کامیار و در برخی موارد دکتر شمیسا است.

* در قسمت «مطلع غزلیاتی دیگر از حافظ بر این وزن» مثال‌هایی که آورده شده در برخی موارد و در بعضی ارکان (به‌ویژه رکن اول یا آخر، در کوتاهی یا بلندی هجاها) همراه تسامح بوده است.

* به‌جهت این‌که این جزوه برای یادگیرندگان مبتدی عروض طراحی شده، مطالب در ساده‌ترین شکل ممکن گفته شده است، بدین‌روی اهل فضل و دانش این ساده‌‌سازی‌ها را مغایر با معاییر علمی و ادبی این علم تلقی ننمایند، نیز امید که مقبول و مطلوب طالبان عروض قرار گیرد. إن‌شاءالله

خرید نسخه PDF

دیدگاهتان را بنویسید